Grupper 2023


Grupper med oppstart våren 2023

 

Tjodalyng mandager , pga oversvømmelse julen 2022, er oppstart her utsatt intill videre.

Mandag 9 januar- 15 mai 2023 - 14 ganger

kl 17.00 Nybegynner Gruppe (med foreldre i vannet)

kl 17.40 nybegynner/litt øvet (foreldre er med ved behov)

kl 18.20 Litt øvet/øvet 

kl 19.00 voksengruppe

- Vi følger skolens ferier. Fri vår 2023, Vinterferien uke 8 og Påsken samt 1ste. mai.

Pris: 1400 kr. i tillegg kommer 50 kr. Dette er årlig medlemskontigent/forsikring.

Nye grupper for perioden september-desember 2023, settes opp så snart vi får bekreftet leietider fra bassengeier.

 

Hedrum ungdomsskole onsdager

Uke 2 - 15 ganger

Onsdager, 11 januar - 3 mai 2023

kl 16.00 nybegynner (med foreldre i vannet) Oppstart uke 9

kl 16.40 litt øvet gruppen Gruppen er full, sett deg gjerne på venteliste

kl 17.20 øvet gruppen (foreldre er med ved behov.) Gruppen er full, men sett deg gjerne på venteliste. 


- Vi følger skolens ferier. Fri vår 2023, Vinterferien uke 8 og Påsken.

Pris: 1500 kr. i tillegg kommer 50 kr. Dette er årlig  medlemskontigent/forsikring.

gruppen kl 16.00 med oppstart uke 9, pris 850,-

Nye grupper for perioden september-desember 2023, settes opp så snart vi får bekreftet leietider fra bassengeier.

Frøy skole, mandager og tirsdager

Fra uke 2, mandag 9 jasnuar og tirsdag 10 januar, til mandag 24 april og tirsdag 25 april 2023

Baby og småbarnssvømming., med voksen i vannet.

Mandager kl 17.00 Babsvøm 9 mnd.-1,5 år

Mandager kl 17.30 Småbarnssvømming 3-6 år Gruppen er full

Mandager kl 18.00 Småbarnssvømming 3-6 år Gruppen er full

Mandager kl 18.30 Søskengruppe 0-5 år

Tirsdager kl 17.00 Søskengruppe 0-6 år

Tirsdager kl 17.30 Småbarnssvømming 1-3 år Gruppen er full

Tirsdager kl 18.00 Babysvømming nybegynner 0-1 år

Tirsdager kl 18.30 Babysvømming nybegynner 0-1 år (oppstart uke 9)

Mandagene har 13 ganger, tirsdagen har 14 ganger, gruppen babysvømming nybegynner med oppstart uke 9, har 8 ganger. Fri i vinterferien (uke 8) og påsken, pris mandager: 1300,- pris tirsdager 1400,- Gruppen babysvømming nybegynner med oppstart uke 9, koster 850,- i tillegg, kommer forsikring /kontigent på 50,- pr kalenderår.

Grupper fra januar 2023

Tjodalyng skole, pga. oversvømmelse julen 2022, er bassenget stengt foreløpig.

Fra 9 januar, til og med 15 mai, totalt 14 ganger

Mandager kl. 17:00 - 17:40 
Barn 3 til 5 år med voksen i vann

Mandager kl. 17:40 - 18:20
Barn 4 til 6 år med voksen i vann

Mandager kl. 18:20 - 19:00
Barn 6 til 10 år med voksen i vann der dette er ett behov. 

Mandag kl 19.00 -19.45  Svømmekurs for voksne. Det tilrettelegges individuellt, utifra behov og nivå til den enkelte.

Foreldre / en voksen er med barnet i vannet, så lenge instruktøren mener dette er et behov for barnet. Dette er både for å skape trygghet og for at barnet skal få mulighet til å bli kjent med instruktør på en trygg måte.

Instruktøren vil gi beskjed når de ser at barnet er klar for å være uten en voksen i vannet.

Vi følger skolens ferier (vinterferie og påskeferien er det ikke svømming.)

Januar-mai 14 ganger. pris 1400,- i tilegg kommer kontigent/forsikring for året 2023, på 50,-

Hedrum ungdomsskole

fra 11 januar - 3 mai, totalt 15 ganger

Onsdager kl. 16:00 - 16:40 oppstart uke 9
Barn 4 til 6 år med voksen i vann 

Onsdager kl. 16:40 - 17:20
Barn 4 til 6 år med voksen i vann

17:20 - 18:00 Barn 6 til 12 år med voksen i vann dersom det er ett behov, dette avgjøres av instruktøren.

Foreldre / en voksen er med barnet i vannet, så lenge instruktøren mener dette er et behov for barnet. Dette er både for å skape trygghet og for at barnet skal få mulighet til å bli kjent med instruktør på en trygg måte.

Instruktøren vil gi beskjed når de ser at barnet er klar for å være uten en voksen i vannet. Vi følger skolens ferier (vinterferie og påskeferie). pris 1500,- i tilegg, kommer kontigent7forsikring på 50,- for 2023.gruppen med oppstart uke 9, pris 850,-

Frøy skole

Fra mandag 9 januar og tirsdag 10 januar til mandag 24 april og tirsdag 25 april 2023

mandager totalt 13 ganger, tirsdager totalt 14 ganger, fri i skolens ferier (vinterferien og påskeferien).

Mandag 17.00 babysvøm videregående

Mandag 17.30 småbarn 3-6 år

Mandag 18.00 småbarn 3-6 år

Mandag 18.30 søskengruppe 0-6 år

Tirsdag 17.00 søskengruppe 0-6 år

Tirsdag 17.30 småbarn 1,5-3 år

Tirsdag 18.00 Babysvømming nybegynner 0-1 år

Tirsdag 18.30 babysvømming nybegynner 0-1 år (oppstart uke 9)

Foreldre er med i vannet på alle disse gruppene.

Pris: mandager 1300,- og tirsdager 1400,- Babysvøm nybegynner oppstart uke 9, koster 850,-

 I tilegg kommer kontigent/forsikring for året 2023, på 50,-


Del denne siden